Isformationer

Vackra isformationer mellan forsen och isflaket vid ulvakvarn.