Besök i Zoobutiken

Att ett besök i en djuraffär kan vara minst lika givande som ett besök på skansen, det trodde man inte.