Skogsbranden i Västmanland – 2 år senare

by Dragonezz

Nästan 2 år har gått sedan branden och marken börjar så smått att återhämta sig, lite mossa här och var täcker den svartbrända marken och bland stenarna växer småbladiga växter fram. På ett hygge stod en utbrunnen skogsmaskin, lämnad till sitt öde.